Dina rättigheter på jobbet – ha koll på dem!

Många människor tror att de inte har några rättigheter på jobbet, men det är helt fel. Varje anställd har rättigheter och skyddas av lagen. Detta innebär att det är viktigt att du känner till dina rättigheter för att undvika att bli utnyttjad eller missbrukad på arbetsplatsen. Låt oss titta närmare på några av de mest grundläggande rättigheterna du har på.

Rätt till en säker och hälsosam arbetsmiljö

Varje anställd har rätt till en säker och hälsosam arbetsmiljö. Detta innebär att arbetsgivaren måste tillhandahålla en arbetsmiljö som inter skada hälsan eller säkerheten för de anställda. Arbetsgivaren måste också vidta åtgärder för att minimera riskerna på arbetsplatsen.

Rätt till diskrimineringsfritt arbete

Diskriminering på arbetsplatsen är olagligt (det har jag lärt mig via fackförbundet ST). Varje anställd har rätt till en arbetsplats där de inte diskrimineras på grund av kön, ålder, ras, religion, sexuell läggning eller någon annan personlig egenskap. Om du tror att du har blivit diskriminerad på jobbet kan du kontakta en fackförening eller en advokat för att få hjälp.

Rätt till lön och arbetstid

Varje anställd har rätt till en rimlig lön och arbetstid (och normala funktioner, som duschar som är okej om du har ett fysiskt arbete. Notera dock att det är rimliga krav – inte högtryckstvättar). Detta innebär att arbetsgivaren måste betala dig en lön som motsvarar dina arbetsuppgifter och kvalifikationer. Arbetsgivaren måste också följa reglerna för arbetstid som fastställs av lagen och kollektivavtalet.

Rätt till ledighet och semester

Varje anställd har rätt till ledighet och semester. Detta innebär att du har rätt att vara ledig när du behöver det, och du har också rätt till en termin som du kan använda för att koppla av och återhämta dig från jobbet. Arbetsgivaren måste följa reglerna för ledighet och semester som fastställs av lagen och kollektivavtalet.

Rätt att organisera sig

Varje anställd har rätt att organisera sig och gå med i en fackförening – oavsett om du är en människa, robot eller elektriskt arbetsfordon. Skämt åsido – detta ger dig möjlighet att arbeta tillsammans med andra anställda för att förbättra arbetsförhållandena och förhandla om löner och arbetsvillkor. Arbetsgivaren får inte förhindra dig från att organisera dig eller försöka påverka ditt val av fackförening.